W służbie ideałom…

Nietypowy nauczyciel prowadził wtorkową lekcję języka polskiego w klasie ósmej. Paweł Miciak jako harcerz 13 Szczepu Swarożyca w Pionie HS, w ramach wstępu do lektury „Kamienie na szaniec”, przybliżył uczniom historię i ideały harcerskich organizacji. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o Szarych Szeregach, ale także o współczesnych wartościach i działaniach harcerzy. Poznaliśmy prawo i symbole harcerskie oraz ich znaczenie: braterstwo, dobry przykład, gotowość do nieustannej pracy i służby, męstwo, zwycięstwo, Ojczyzna, nauka, cnota… A wszystko w atmosferze przyjaźni i pogody ducha.

Dodaj komentarz