!!! DZIAŁANIA OCHRONNE W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W GMINIE BISKUPICE. !!!

W trosce o zdrowie naszych uczniów/ dzieci i ich rodzin w związku z rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA i pierwszymi przypadkami chorych w Krakowie, od dnia 11 marca 2020 r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biskupice zostają wprowadzone zapobiegawcze środki ostrożności które mają na celu zminimalizowanie szans na pojawienie się zakażeń koronawirusem na ternie placówek. […]