O Szkole

MISJA szkoły – Szkoła to mój drugi dom

WIZJA szkoły – Najwyższa wartość – DOBRO DZIECKA, DZIECKO CZUJE SIĘ BEZPIECZNE

Nasza szkoła to miejsce dobrych relacji międzyludzkich, gdzie dziecko czerpie radość z wszechstronnego rozwoju.

Po ukończeniu naszej szkoły absolwent:

 1. Jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w gimnazjum.
 2. Stosuje wiedzę i umiejętności w praktyce.
 3. Szanuje siebie i drugiego człowieka.
 4. Jest pozytywnie nastawiony do życia.
 5. Zna swoje mocne i słabe strony.

OPRÓCZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROPONUJEMY:

Zajęcia rozwijające:

 • język angielski począwszy od oddziału przedszkolnego

 • koła zainteresowań: historyczne, przyrodnicze, matematyczne, polonistyczne, teatralne, muzyczne, językowe i sportowe

Zajęcia wspierające:

 • przedmiotowe zajęcia wyrównawcze w różnych grupach wiekowych

 • zajęcia z pedagogiem szkolnym

DZIAŁAJĄ U NAS:

 • Świetlica szkolna czynna do 16.30

 • Oddział przedszkolny (grupa pięcio i sześciolatków) czynny od 8.00 do 13.30

BAZA SZKOŁY:

 • przestronne sale lekcyjne

 • sala gimnastyczna i boisko wielofunkcyjne

 • plac zabaw dla dzieci

 • pracownia komputerowa

 • tablice interaktywne we wszystkich salach lekcyjnych

 • gabinet pedagoga i pielęgniarki szkolnej

 • jadalnia – w szkole można zamówić dowolne obiady dla dzieci (forma cateringowa)