Nauczyciele

  Imię i nazwisko Funkcja
1. mgr Grażyna Skóra
 • dyrektor szkoły
2. mgr Katarzyna Strugała
 • wych. klasy III
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
3. mgr Barbara Brachowicz
 • wych. klasy I
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki
4. mgr Joanna Jachimczak
 • nauczyciel oddziału przedszkolnego
5. mgr Marcin Koczara
 • nauczyciel przyrody, biologii, geografii i wychowania do życia w rodzinie
 • wych. klasy VIII
6. mgr Agnieszka Michalik
 • nauczyciel matematyki
 • nauczyciel plastyki
 • nauczyciel techniki
 • wych. klasy V
7. mgr Elżbieta Piekut
 • wych. klasy II
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczyciel muzyki
8. mgr Iwona Skalna
 • nauczyciel historii i informatyki
9. mgr Aneta Stanak
 • wych. klasy VI
 • nauczyciel j. polskiego
10. mgr Izabela Szumny
 • nauczyciel j. angielskiego (klasy 6 – 8)
11. mgr Gniewomir Kania
 • nauczyciel wf
 • wych. klasy VI
12. ks. Piotr Studnicki
 • katecheta
13. mgr Joanna Świech
 • nauczyciel j. niemieckiego
 • nauczyciel – wiedza o społeczeństwie
15. mgr Jadwiga Weinheimer
 • nauczyciel fizyki
 • nauczyciel chemii
16. mgr Barbara Lupa
 • nauczyciel matematyki
17. mgr Monika Trybulska
 • pedagog szkolny
 • zastępca dyrektora
18 mgr  Małgorzata Rutkowska-Kot
 • nauczyciel – wychowanie do życia w rodzinie
19 mgr Hanna Serwin
 • nauczyciel – edukacja do bezpieczeństwa
20 mgr Natalia Zuzia Tabor
 • nauczyciel j. angielskiego (klasy 0 – 5)
21 mgr Ewelina Stępień
 • bibliotekarka
 • opiekun samorządu szkolnego