Rada Rodziców

 • Prezydium Rady Rodziców

  • Krzysztof Balicki – przewodniczący
  • Mariusz Pazdan – z-ca przewodniczącego
  • Barbara Jachimczak – sekretarz
  • Kunc Svietlana – skarbnik

 

 • Trójki klasowe:

  • Oddział przedszkolny:
   • Nicz Justyna
   • Szeląg Katarzyna
   • Garycka Agata
  • Klasa I:
   • Tontor Małgorzata
   • Surówka Katarzyna
   • Ziobro Katarzyna
  • Klasa II:
   • Chlebek Ewelina
   • Pieprzyk Edyta
   • Momro Małgorzata
  • Klasa III:
   • Pazdan Mariusz
   • Kojder Teresa
   • Włodarczyk Magdalena
  • Klasa IV:
   • Jachimczak Barbara
   • Markot Magdalena
   • Ziobro Katarzyna
  • Klasa V:
   • Batko Aneta
   • Grochal Teresa
   • Kwiecień Anna
  • Klasa VI:
   • Balicki Krzysztof
   • Wandas Renata
   • Kunc Svietlana
  • Klasa VII:
   • Ptaszyńska Wioletta
   • Włodarczyk Marta
   • Szwed Bernadeta