Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie!

Trzy lata temu zgłosiliśmy się do sieci Szkół Promujących Zdrowie i przez ten okres systematycznie prowadziliśmy działania prozdrowotne. Szkolnymi koordynatorami zostały p. Agnieszka Michalik i p. Aneta Stanak.

Szkoła Promująca Zdrowie to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice: podejmują starania,
aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak żyć zdrowiej i podejmują działania mające na celu tworzyć czyste środowisko. Istotą Szkoły Promującej Zdrowie jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole.

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Decyzję o przyjęciu szkoły do sieci wojewódzkiej podejmuje jej koordynator w porozumieniu z wojewódzkim zespołem wspierającym. Szkoły przyjęte do wojewódzkiej sieci mogą ubiegać się o wojewódzki certyfikat szkoły promującej zdrowie. Zasady nadawania certyfikatu, okres jego ważności (zwykle 5 lat) oraz zasady jego odnawiania powinny być określone przez koordynatora wojewódzkiej sieci w porozumieniu z zespołem wspierającym.

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz