Turniej Międzyszkolny Gry NOVUSS

Po raz pierwszy w Polsce został zorganizowany Turniej międzyszkolny gry Novuss (Bilard Marynarski), który odbył się 25 listopada 2017 r w auli Urzędu Gminy Biskupice. Niesamowite emocje, chęć zwycięstwa, nieraz gorycz porażki, a jednocześnie nauka zasad fair play oraz szacunku do przeciwnika wyrażona uściskiem dłoni na rozpoczęcie, jak i po zakończeniu rundy.

Tego wszystkiego doświadczyło 15 par (30 uczniów) ze SP w Bodzanowie (I miejsce), SP Biskupice (II miejsce), SP nr 4 w Wieliczce (III miejsce) i SP w Mietniowie (IV miejsce), którzy brali udział w projekcie „Bilard Marynarski (Novuss) nie tylko dla marynarzy” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Novuss Polska współfinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego. Poziom graczy był bardzo wyrównany, na prowadzeniu uplasowały się 3 pary z Bodzanowa (Kunc M./Korcyl O. I m., Kosela K./Wajda K. II m., Piszczek S./Surlas K. III m.), następnie pary z Mietniowa (Bar W./Madej J. IV m.) i Biskupic (Bodura M./ Surlas P. V m), bardzo dobry poziom zaprezentowała także para ze SP nr 4 w Wieliczce (Gonet A./Janas J. VI m.) Pamiątkowe puchary i medale wręczył gospodarz Gminy Biskupice Henryk Gawor.

Liczymy, że dzieci będą kontynuowały swoją przygodę z Bilardem Marynarskim (Novuss), biorąc udział w zawodach ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, a szkoły będą wspierać pasję uczniów poprzez stworzenie szkolnych klubów gry bilardowej Novuss.

Svetlana Kunc

Koordynator projektu

Artykuł ze strony www.biskupice.pl

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz