Szachy

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli. Prowadzą je pani Agnieszka Michalik i pani Barbara Brachowicz.

Podczas zajęć uczniowie mają możliwość poznania zasad gry w szachy od podstaw. Uczą się zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika.

Czego jeszcze uczą nas szachy?

  • Szachy są dyscypliną korelującą humanistyczną fantazję z umiejętnościami matematycznymi i kształceniem pozytywnych postaw społecznych i emocjonalnych. Jak mawiał arcymistrz Emanuel Lasker, szachy uczą samodzielności myślenia, a tym samym stymulują kreatywność młodych ludzi i motywują do samodzielnej pracy.
  • Ta królewska gra rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka. Bez rozwiniętej wyobraźni przestrzennej niemożliwa jest poprawna koordynacja ruchów, człowiek nie jest w pełni zdolny do prawidłowego funkcjonowania w przestrzeni, określania odległości między przedmiotami, określania stron świata i kierunków lewo – prawo itd.
  • Gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika. W szachach nie ma miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy, negatywne zachowania, w które obfituje każde przyblokowe podwórko i boisko. Młody szachista uczy się także nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi, często z całego świata.
  • Niewiele rzeczy na świecie może tak jak królewska gra nauczyć dziecko odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. Dzięki temu nabywa ono odporności psychicznej, poznaje własne reakcje na sytuacje stresowe, uczy się, w jaki sposób najlepiej radzić sobie ze stresem i tym samym łatwiej będzie mu reagować na sytuacje stresowe w szkole, rodzinie, pracy.

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz