!!! DZIAŁANIA OCHRONNE W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W GMINIE BISKUPICE. !!!

W trosce o zdrowie naszych uczniów/ dzieci i ich rodzin w związku z rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA i pierwszymi przypadkami chorych w Krakowie, od dnia 11 marca 2020 r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biskupice zostają wprowadzone zapobiegawcze środki ostrożności które mają na celu zminimalizowanie szans na pojawienie się zakażeń koronawirusem na ternie placówek.

DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZOSTALI ZOBOWIĄZANI DO:

 1. wstrzymanie wszystkich wyjazdów dzieci na wycieczki, wyjścia do kina teatru itp.,
 2. wstrzymanie wizyt w innych placówkach, zawody, turnieje, konkursy itp.,
 3. odwołanie wszelkich imprez, które miałyby odbyć się w najbliższym czasie w szkole/przedszkolu, w których uczestniczyliby uczniowie/dzieci z zewnątrz m.in. przeglądów, konkursów, zawodów sportowych.
 4. niezwoływanie apeli i spotkań dużych grup uczniów/dzieci,
 5. odwołanie zebrań z rodzicami – wszelkie informacje udzielane będą poprzez dziennik elektroniczny/stronę internetową przedszkola, fb, mailowo, telefonicznie lub poprzez umówiony kontakt indywidualny,
 6. wprowadzenie ograniczenia wstępu rodziców i osób dorosłych do szkoły/przedszkola, poza strefę wyznaczoną w pobliżu wejścia,
 7. odwołanie wszystkich wynajmów pomieszczeń w szkole (zawieszenie do odwołania obowiązujących umów),
 8. wprowadzenie intensywnych działań w celu zachowania wysokiego poziomu higieny – pilnowanie mycia rąk przez dzieci, odkażanie klamek, poręczy, ławek, i innych miejsc często dotykanych,
 9. objęcie szczególnym nadzorem strefy, do której wchodzą rodzice i dorosłe osoby z zewnątrz,
 10. przeprowadzanie pogadanek z uczniami nt. przestrzegania podstawowych zasad higieny,
 11. wywieszenie instrukcji mycia rąk, i innych zaleceń od Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wszystkie te zasady i obostrzenia są wprowadzane w trosce o bezpieczeństwo uczniów/dzieci i ich rodzin. Prosimy o zrozumienie i wsparcie wysiłków nauczycieli i pracowników szkół i przedszkoli, którzy robią wszystko aby szkoły i przedszkola były miejscami bezpiecznymi dla dzieci.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli zwracają się z prośbą do rodziców o zastosowanie 14 dniowej kwarantanny dla dzieci, które w ostatnich dniach powróciły z zagranicy, z krajów w których stwierdzono obecność koronawirusa. Dwa tygodnie trwa okres wylęgania się wirusa.

Prosimy również o ograniczenie uczestnictwa dzieci w zajęciach dodatkowych organizowanych poza szkołą.

PRZYPOMINAMY:
Pierwsze objawy wirusa to wysoka temperatura, kaszel, duszności – problemy z oddychaniem, ogólne osłabienie organizmu. Koronawirusy to grupa wirusów wywołujących infekcje układu oddechowego. Nie należy jednak wpadać w panikę, bo mogą to być równie dobrze objawy zwykłego zapalenia gardła lub innej infekcji.
Jednak jeżeli powróciliśmy w ostatnich dniach z zagranicy lub mamy podejrzenie, że mieliśmy kontakt z osobą zarażoną i mamy ww. objawy należy szybko zgłosić się na oddział zakaźny najbliższego szpitala i powiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną.

800 190 590 – numer infolinii  Narodowego Funduszu Zdrowia
dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz