Nie pal przy mnie, proszę!

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego ,,Nie pal przy mnie proszę”, realizowanego przez uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Bodzanowie w roku szkolnym 2021/22.

     Zajęcia warsztatowe związane z realizacją programu ,,Nie pal przy mnie proszę” były realizowane w młodszych klasach naszej szkoły w oparciu o następujące tematy:

  1. Co to jest zdrowie?- 90 min.
  2. Od czego zależy nasze zdrowie? – 45 min.
  3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? -45 min.
  4. Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone? – 45 min.
  5. Nie pal przy mnie proszę! – 90 min.

Aby zajęcia były atrakcyjne, stosowałyśmy metody aktywizujące, takie, jak: drama, wizualizacja, burza mózgów, zajęć praktycznych. Podczas nich dzieci nie tylko poznały wiewiórkę Wiki, ale opracowały przepisy i wykonały zdrowe potrawy z warzyw, zbudowały piramidę prawidłowego żywienia, wykonały kilka prac plastycznych, min. Plakaty pt. ,,Nie pal przy mnie proszę!” Te ostatnie wzięły udział w konkursie, a wyróżniające się pomysłowością dzieła zostały nagrodzone. Następnie powstała wystawa najciekawszych plakatów promujących zdrowie.

Promocja zdrowego stylu życia wśród kilkulatków ma głęboki sens. Dzieci już na tym etapie zdają sobie sprawę, że jest to temat bardzo ważny. Podczas burzy mózgów wielu uczniów prezentowało aktywną postawę i próbowało włączać się w dyskusję, prezentując własne poglądy i pomysły. Dzieci wyciągnęły wiele ciekawych wniosków na przyszłość, które, miejmy nadzieję, wcielą we własne życie. Na zajęciach panował ożywiony nastrój, co chyba będzie najbardziej widoczne na zdjęciach, które dołączamy.

Elżbieta Piekut,
Barbara Brachowicz,
Katarzyna Strugała

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz