Uczniowie szkół podstawowych z gmin Metropolii Krakowskiej pojadą za darmo także w wakacje

Uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych z terenu Miasta Krakowa oraz gmin Metropolii Krakowskiej już od tych wakacji mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (linie miejskie oraz aglomeracyjne). Dotychczas uczniowie ci mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów wyłącznie w okresie roku szkolnego.

W dniu 19 czerwca 2024 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę nr V/84/24, na mocy której uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla ww. uczniów rozszerzono również na okres wakacyjny. Uczniowie ci w celu skorzystania z przysługujących im uprawnień muszą posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną. W dotychczas obowiązującym systemie, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Krakowa z 2018 r., od 1 września 2018 roku w gminach, które podpisały z Miastem Kraków aneks do porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, uczniowie ze szkół podstawowych i funkcjonujących wówczas gimnazjów mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji wyłącznie w okresie od 1 września do 30 czerwca. Podjęte obecnie decyzje stanowią kolejną zachętę dla dzieci do wykorzystywania publicznego transportu zbiorowego w codziennych podróżach, nie tylko w celu dotarcia do miejsc edukacji, ale też w okresie wakacyjnym.

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz