RODO

Informacja IOD 9.12.20
Informacja RODO - dla rodziców i opiekunów uczniów oraz dzieci przedszkolnych 9.12.20
Informacja RODO - dla pozostałych osób, których dane przetwarza placówka 9.12.20
Klauzula informacyjna Monitoring wizyjny 14.12.20

Do pobrania