RODO

Informacja_IOD_10.02.22
Informacja_RODO_dla rodziców_i_opiekunów_uczniów_oraz_dzieci_przedszkolnych10.02.22
Informacja_RODO_dla_pozostałych_osób_których_dane_przetwarza_placówka_10.02.22
Klauzula_informacyjna_Monitoring_wizyjny_10.02.22

Do pobrania