Historia szkoły

Szkolnictwo w Bodzanowie sięga swoimi korzeniami aż do XVI wieku, kiedy to funkcje oświatowe pełniła parafia. Były to tzw. Szkoły parafialne, którymi kierował oraz zajmował się nauczaniem tzw. Rector scholae czyli kierownik szkoły. Oprócz wspomnianych funkcji pełnił również czasem rolę organisty, zwanego kantorem.Szkoła parafialna w Bodzanowie dopełniła swego żywota w 1 połowie XVIII wieku. Wraz z nastaniem nowego politycznego porządku, w 2 połowie XVIII wieku, utworzono 3 kategorie szkół. Do jednej z nich – szkoły powszechne, ludowe – zaliczała się też nasza w Bodzanowie. Rok 1867 przyniósł zmiany w szkolnictwie ludowym Galicji. Odebrano Kościołowi zarząd szkół, a przekazano organom świeckim.Rada Szkolna dla Bodzanowa miała swoją siedzibę w Wieliczce, ale jeszcze wiele lat miało upłynąć nim powstała Rada Szkolna Miejscowa. Potem zaś nie było osoby, która zajęłaby się wzniesieniem placówki.W 1898 r. zjawił się w Bodzanowie pierwszy zawodowy nauczyciel. Zamieszkał on w bardzo skromnej izbie sąsiadującej z salą lekcyjną. Funkcję tę pełniła wzmiankowana izba aż do 1908 roku.Po śmierci pierwszego nauczyciela jego miejsce zajął w 1902 roku Władysław Biestek, którego największa zasługą było doprowadzenie do skutku budowy budynku szkoły w Bodzanowie.Później pojawili się inni nauczyciele, ale nie zagrzewali długo miejsca w szkole w Bodzanowie. Na dłużej pozostał tutaj dopiero Jan Wlazło – szkolny przyjaciel przyszłego premiera i generała Władysława Sikorskiego. W początkach 1909 roku budynek szkolny został oddany do użytku. Mieściły się w nim 2 izby lekcyjne i mieszkanie dla nauczyciela. Budynek stoi do dziś, ale nie pełni żadnej funkcji oświatowej.W 1910 r. Jan Wlazło został kierownikiem szkoły. Był to rok obchodów 500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem.Kiedyś nowoczesna, w połowie XX wieku bodzanowska szkoła nie mieściła wyżu demograficznego. W związku z tym nauka odbywała się w izbach użyczonych do tego celu przez mieszkańców Bodzanowa min. Panią Anielę Sochacką.Jan Wlazło wpajał swoim uczniom zamiłowanie do przyrody, szacunek dla pracy rolnika. Jego następcą został Stanisław Meizner, który widnieje na fotografii stojąc na progu nowego budynku szkolnego, oddanego do użytku jesienią 1967 r. Szkoła otrzymała imię Wojska Polskiego, tego które swoimi tradycjami sięga chwały Grunwaldu. Wojska walczącego o wolną, demokratyczną Polskę w czasie I wojny światowej. Wojska „Cudu nad Wisłą” i żołnierzy Katynia.Z tej ziemi wywodzili się : Antoni Pajdak, który całe swe długie życie poświęcił walce o wolną Ojczyznę oraz Kazimierz Guzikowski – żołnierz Armii Krajowej, obecnie Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – region Małopolska

Czasy współczesne

Szkoła w Bodzanowie stara się iść z duchem czasu. Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu audiowizualnego, który teraz nie budzi już takich emocji jak w chwili gdy szkoła obdarowana została takim prezentem na 25-lecie swego istnienia.Szkoła za sprawą kolejnej dyrektor Renaty Gałońskiej dysponuje pracownią komputerową, gdzie uczniowie zgłębiają tajniki technik multimedialnych. Zajęciami w pracowni są objęci uczniowie szkoły już od klasy pierwszej. Jednak podarowany sprzęt, w tej chwili jest już dość przestarzały, dlatego marzeniem wszystkich: obecnej Pani Dyr. Małgorzaty Dymek, uczniów oraz nauczycieli, jest nowa pracownia komputerowa, a to marzenie ma się spełnić już w październiku bieżącego roku. Czekamy na to z utęsknieniem.Oprócz edukacji informatycznej, szkoła zapewnia naukę języka angielskiego już od klasy zerowej. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych – szkolnych, międzyszkolnych, gminnych i powiatowych. Praca i wytężona nauka to nie jedyne zajęcie naszych uczniów. Czas spędzony w szkole to czas zabawy i rozwijania zainteresowań. To czas zawierania nowych znajomości, sympatii, a nawet późniejszych miłości. Przede wszystkim jednak to czas wzajemnego szacunku do tego co było i tego co przyniesie los. To czas zdobywania wiedzy i doświadczenia, które procentują przez całe późniejsze życie. Szkoła nasza zapewnia stałą opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, gwarantującej zdobycie rzetelnej wiedzy oraz nabycie wszechstronnych umiejętności, poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania z uwzględnieniem możliwości psychicznych i intelektualnych każdego ucznia. Nasza szkoła, w której każdy uczeń zna swoich kolegów i starszych i młodszych, a nauczyciel zna doskonale potrzeby i możliwości swych podopiecznych, jest gwarantem przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi każdego ucznia.