Historia szkoły

 
Szkolnictwo w Bodzanowie sięga swoimi korzeniami aż do XVI wieku, kiedy to funkcje oświatowe pełniła parafia. Były to tzw. Szkoły parafialne, którymi kierował oraz zajmował się nauczaniem tzw. Rector scholae czyli kierownik szkoły. Oprócz wspomnianych funkcji pełnił również czasem rolę organisty, zwanego kantorem.Szkoła parafialna w Bodzanowie dopełniła swego żywota w 1 połowie XVIII wieku. Wraz z nastaniem nowego politycznego porządku, w 2 połowie XVIII wieku, utworzono 3 kategorie szkół. Do jednej z nich – szkoły powszechne, ludowe – zaliczała się też nasza w Bodzanowie. Rok 1867 przyniósł zmiany w szkolnictwie ludowym Galicji. Odebrano Kościołowi zarząd szkół, a przekazano organom świeckim.Rada Szkolna dla Bodzanowa miała swoją siedzibę w Wieliczce, ale jeszcze wiele lat miało upłynąć nim powstała Rada Szkolna Miejscowa. Potem zaś nie było osoby, która zajęłaby się wzniesieniem placówki.W 1898 r. zjawił się w Bodzanowie pierwszy zawodowy nauczyciel. Zamieszkał on w bardzo skromnej izbie sąsiadującej z salą lekcyjną. Funkcję tę pełniła wzmiankowana izba aż do 1908 roku.Po śmierci pierwszego nauczyciela jego miejsce zajął w 1902 roku Władysław Biestek, którego największa zasługą było doprowadzenie do skutku budowy budynku szkoły w Bodzanowie.Później pojawili się inni nauczyciele, ale nie zagrzewali długo miejsca w szkole w Bodzanowie. Na dłużej pozostał tutaj dopiero Jan Wlazło – szkolny przyjaciel przyszłego premiera i generała Władysława Sikorskiego. W początkach 1909 roku budynek szkolny został oddany do użytku. Mieściły się w nim 2 izby lekcyjne i mieszkanie dla nauczyciela. Budynek stoi do dziś, ale nie pełni żadnej funkcji oświatowej.W 1910 r. Jan Wlazło został kierownikiem szkoły. Był to rok obchodów 500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem.Kiedyś nowoczesna, w połowie XX wieku bodzanowska szkoła nie mieściła wyżu demograficznego. W związku z tym nauka odbywała się w izbach użyczonych do tego celu przez mieszkańców Bodzanowa min. Panią Anielę Sochacką.Jan Wlazło wpajał swoim uczniom zamiłowanie do przyrody, szacunek dla pracy rolnika. Jego następcą został Stanisław Meizner, który widnieje na fotografii stojąc na progu nowego budynku szkolnego, oddanego do użytku jesienią 1967 r. Szkoła otrzymała imię Wojska Polskiego, tego które swoimi tradycjami sięga chwały Grunwaldu. Wojska walczącego o wolną, demokratyczną Polskę w czasie I wojny światowej. Wojska „Cudu nad Wisłą” i żołnierzy Katynia.Z tej ziemi wywodzili się : Antoni Pajdak, który całe swe długie życie poświęcił walce o wolną Ojczyznę oraz Kazimierz Guzikowski – żołnierz Armii Krajowej, obecnie Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – region Małopolska

Powiązane zdjęcia: