Nauczyciele

  Imię i nazwisko Funkcja
1. mgr Grażyna Skóra
 • dyrektor szkoły
2. mgr 
 • nauczyciel oddziału przedszkolnego
3. mgr Elżbieta Piekut
 • wych. klasy II
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczyciel muzyki
4. mgr Katarzyna Strugała
 • wych. klasy III
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
5. mgr Barbara Brachowicz
 • wych. klasy I
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki
6. mgr Marcin Koczara
 • wych. klasy VI
 • nauczyciel przyrody, biologii, geografii i wychowania do życia w rodzinie
7. mgr Agnieszka Michalik
 • wych. klasy VIII
 • nauczyciel matematyki
 • nauczyciel plastyki
 • nauczyciel techniki
8. mgr Iwona Skalna
 • nauczyciel historii
9. mgr Aneta Stanak
 • wych. klasy V
 • nauczyciel j. polskiego
10. mgr Izabela Szumny
 • wych. klasy VII
 • nauczyciel j. angielskiego (klasy 6 – 8)
11. mgr Gniewomir Kania
 • wych. klasy 
 • nauczyciel wf
12. ks. Krzysztof Mirek
 • katecheta
13. mgr Joanna Świech
 • nauczyciel j. niemieckiego
 • nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
 • nauczyciel EDB
15. mgr Jadwiga Weinheimer
 • nauczyciel fizyki
 • nauczyciel chemii
16. mgr Barbara Lupa
 • nauczyciel matematyki
17. mgr Monika Trybulska
 • pedagog szkolny
 • zastępca dyrektora
18. mgr Natalia Zuzia Tabor
 • nauczyciel j. angielskiego (klasy 0 – 5)
 • opiekun samorządu szkolnego
19. mgr Ewelina Stępień
 • bibliotekarka
 • opiekun samorządu szkolnego
20. mgr Magdalena Ochońska
 • nauczyciel świetlicy
 • nauczyciel wf
21.    

W szkole pracują specjaliści:

 • oligofrenopedagodzy
 • terapeuci pedagogiczni
 • socjoterapeuta
 • pedagog szkolny
 • doradca zawodowy
 • logopeda