Nauczyciele

  Imię i nazwisko Funkcja
1. mgr Grażyna Skóra
 • dyrektor szkoły
2. dr Monika Trybulska
 • pedagog szkolny
 • zastępca dyrektora
 • nauczyciel współorganizujący
3. mgr Elżbieta Piekut
 • wychowawca klasy III
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczyciel muzyki
 • nauczyciel plastyki
4. mgr Katarzyna Strugała
 • wychowawca klasy I
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
5. mgr Barbara Brachowicz
 • wychowawca klasy II
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczyciel informatyki
6. mgr Marcin Koczara
 • wychowawca klasy VII
 • nauczyciel przyrody, biologii, geografii
 • nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
7. mgr Agnieszka Michalik
 • wychowawca klasy IV
 • nauczyciel matematyki
 • nauczyciel techniki
8. mgr Anna Skalska
 • nauczyciel historii
9. mgr Aneta Stanak
 • wychowawca klasy VI
 • nauczyciel języka polskiego
10. mgr Izabela Szumny
 • wychowawca klasy VIII
 • nauczyciel języka angielskiego (klasy 4 i 6 – 8)
11. mgr Gniewomir Kania
mgr Michał Barnaś
 • nauczyciel wf
12. ks. Marcin Napora
 • katecheta
13. mgr Joanna Świech
 • nauczyciel języka niemieckiego
 • nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
 • nauczyciel EDB
15. mgr Jadwiga Weinheimer
 • nauczyciel fizyki
 • nauczyciel chemii
16. mgr Joanna Jachimczak
 • nauczyciel oddziału przedszkolnego
17. mgr Natalia Zuzia Tabor
 • wychowawca klasy V
 • nauczyciel języka angielskiego (klasy 0 – 3 i kl. 5)
 • opiekun samorządu szkolnego
18. mgr Dagmara Kopff
 • bibliotekarka
 • nauczyciel świetlicy
19. mgr Magdalena Ochońska
 • nauczyciel wf (klasy 1 -3)
 • logopeda
 • opiekun samorządu szkolnego

W szkole pracują specjaliści:

 • pedagog szkolny
 • pedagog specjalny
 • logopeda
 • terapeuta pedagogiczny
 • socjoterapeuta
 • doradca zawodowy

Powiązane zdjęcia: