O Szkole

Aby spełnić Państwa oczekiwania, stworzyliśmy szkołę przyjazną dzieciom i ich rodzicom.

 

MISJA szkoły – Szkoła to mój drugi dom

WIZJA szkoły – Najwyższa wartość – DOBRO DZIECKA, DZIECKO CZUJE SIĘ BEZPIECZNE

Nasza szkoła to miejsce dobrych relacji międzyludzkich, gdzie dziecko czerpie radość z wszechstronnego rozwoju.

Po ukończeniu naszej szkoły absolwent:

 1. Jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole średniej.
 2. Stosuje wiedzę i umiejętności w praktyce.
 3. Szanuje siebie i drugiego człowieka.
 4. Jest pozytywnie nastawiony do życia.
 5. Zna swoje mocne i słabe strony.

W naszej szkole uczniowie zgodnie ze swoimi potrzebami korzystają z następujących zajęć:

 • rozwijających
 • korekcyjno – kompensacyjnych,
 • dydaktyczno – wyrównawczych
 • rewalidacyjnych
 • socjoterapeutycznych
 • gimnastyki korekcyjnej
 • robotyki
 • szachowych
 • W szkole, aktywnie działa Teatr szkolny „Horrorek”.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji w ramach zajęć odpłatnych, prowadzonych przez instytucje zewnętrzne: karate, taniec, gra na instrumencie.

BAZA SZKOŁY:

 • sala gimnastyczna oraz z zapleczem (oddanie wrzesień 2020 r.)
 • świetlica
 • jadalnia (forma cateringowa)
 • gabinet pedagoga
 • gabinet pielęgniarki szkolnej
 • pracownie przedmiotowe, bardzo dobrze doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • tablice interaktywne, w każdej sali
 • boisko wielofunkcyjne
 • plac zabaw.