Kompetencje kluczowe

Gmina Biskupice w lipcu 2017 r. podpisała umowę na realizacje projektu Kompetencje kluczowe. Projekt ma za zadanie rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji kluczowych oraz podnieść u nauczycieli umiejętności powiązania zapisów podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych, matematycznych oraz informatycznych z innowacyjnymi metodami pracy na lekcji.

We wrześniu została przeprowadzona rekrutacja uczestników na zajęcia. Od 18 września rozpoczęły się zajęcia. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach matematycznych, przyrodniczych, informatycznych. W ramach projektu zostały także zakupione materiały i pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu przewiduje także wycieczki edukacyjne oraz warsztaty i szkolenia nauczycieli.

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Bodzanowie, Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Sławkowicach oraz klas gimnazjalnych przy ww. szkole podstawowej.

„Kompetencje kluczowe” współfinansuje Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiązane zdjęcia:

Do pobrania