Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Data

Wydarzenie

04.09.2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.09.2023

Zebranie z rodzicami – godzina 17.00

16.10.2023

Dzień Edukacji Narodowej – godzina 9.00

26.10.2023

Dzień otwarty w godzinach 15.00 -17.00

01.11.2023

Dzień wolny – Wszystkich Świętych

07.12.2023

Zebranie z rodzicami godzina 17.00

22.12. – 31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

12.02. – 25.02.2024

Ferie zimowe

28.03. – 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2024

Dzień otwarty w godzinach 15.00 -17.00

29 – 30.04.2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 – 16.05.2024

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć

23.05.2024

Zebranie z rodzicami godzina 17.00

31.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.06.2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06 – 31.08.2024

Ferie letnie

Powiązane zdjęcia: