Podręczniki – klasy 1-3

Klasa I"Szkolni przyjaciele" klasa I, wyd. WSiPNEW ENGLISH ADVENTURE 1, wyd. Pearson"Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa", wyd. św. Stanisława podręcznik i ćwiczenia
Klasa II"Tropiciele" klasa II, wyd. WSiPNEW ENGLISH ADVENTURE 2, wyd. Pearson"Kochamy Pana Jezusa", wyd. św. Stanisława, podręcznik i ćwiczenia
Klasa IIINasz Elementarz - darmowy podręcznik MENNEW ENGLISH ADVENTURE 3, wyd. Pearson (podręcznik i ćwiczenia)"Przyjmujemy Pana Jezusa", wyd. św Stanisława, podręcznik i ćwiczenia
Oddział PrzedszkolnyPLAC ZABAW (sześciolatek):
-KARTY PRACY - 4 części,
-KSIĘGA ZABAW Z LITERAMI,
-WYPRAWKA