Szkoła Promująca Zdrowie

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Dzięki temu szkoła posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie nadawany jest na okres pięciu lat. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie znana jest i akceptowana przez całe środowisko szkolne, działania w ramach programu są systematycznie realizowane na wielu płaszczyznach życia szkoły, dlatego od 2018 roku staramy się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

W tym roku szkolnym nadal będziemy prowadzić działania, które mają na celu uświadamianie naszych uczniów i ich rodziców o konieczności dbania o zdrowie własne, innych oraz otaczającego nas środowiska.

Szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie: Katarzyna Strugała

Powiązane zdjęcia: