Rada Rodziców

 • Prezydium Rady Rodziców

  •  – przewodniczący
  •  – z-ca przewodniczącego
  •  – sekretarz
  •  – skarbnik
 • Trójki klasowe:

  • Oddział przedszkolny: 
   • Ewelina Sochacka-Lepa
   • Magdalena Dudzik
  • Klasa I:
   • Anna Czop
   • Ilona Szwagrzyk
   • Marta Nowak
  • Klasa II:
   • Agnieszka Mularz-Kołaczek
   • Agnieszka Grochot
   • Elżbieta Fortuna
  • Klasa III:
   • Joanna Teller-Waryan
   • Łukasz Famielec
   • Anna Grzywa
  • Klasa IV:
   • Joanna Domagała
   • Marzena Derewicka
   • Kamila Filipowicz
  •  Klasa V:
   • Katarzyna Skoś
   • Małgorzata Kapusta
   • Katarzyna Popielawska
  • Klasa VI:
   • Katarzyna Szeląg
   • Mariusz Gonkiewicz
   • Katarzyna Zając
  • Klasa VII:
   • Małgorzata Tontor
   • Anna Dziuba
   • Anna Migda
  • Klasa VIII:
   • Wioleta Ptaszyńska
   • Katarzyna Zabrzeska
   • Małgorzata Momro

 

 

Powiązane zdjęcia: