Rada Rodziców

 • Prezydium Rady Rodziców

  • Marzena Derewicka – przewodniczący
  • Anna Koczwara – z-ca przewodniczącego
  • Mariusz Pazdan – sekretarz
  • Katarzyna Popielawska – skarbnik

 

 • Trójki klasowe:

  • Oddział przedszkolny:
   • Anna Czop
   • Ilona Szwagrzyk
   • Natalia Broda
  • Klasa I:
   • Agnieszka Mularz-Kołaczek
   • Agnieszka Grochot
   • Elżbieta Fortuna
  • Klasa II:
   • Joanna Teller-Waryan
   • Łukasz Famielec
   • Anna Grzywa
  • Klasa III:
   • Marzena Derewicka
   • Kamila Filipowicz
   • Katarzyna Chochół
  •  Klasa IV:
   • Katarzyna Skoś
   • Małgorzata Kapusta
   • Katarzyna Popielawska
  • Klasa V:
   • Katarzyna Szeląg
   • Monika Kutek
   • Barbara Nowak
  • Klasa VI:
   • Małgorzata Tontor
   • Anna Dziuba
   • Urszula Hajduk
  • Klasa VII:
   • Iwona Dudek
   • Beata Gonkiewicz
   • Jakub Matykiewicz
  • Klasa VIII:
   • Mariusz Pazdan
   • Aneta Kałuża
   • Anna Koczwara