Rada Rodziców

 • Prezydium Rady Rodziców

  • Krzysztof Balicki – przewodniczący
  • Ewelina Korcyl – z-ca przewodniczącego
  • Mariusz Pazdan – sekretarz
  • Katarzyna Popielawska – skarbnik

 

 • Trójki klasowe:

  • Oddział przedszkolny:
   • Maciej Burdacki
   • Andrzej Grzywa
  • Klasa I:
   • Maciej Burdacki
   • Łukasz Czop
   • Renata Jachimczak
  • Klasa II:
   • Katarzyna Skoś
   • Małgorzata Kapusta
   • Katarzyna Popielawska
  • Klasa III:
   • Katarzyna Surówka
   • Katarzyna Szeląg
   • Edyta Pieprzyk
  •  Klasa IV:
   • Małgorzata Tontor
   • Urszula Hajduk
   • Anna Dziuba
  • Klasa V:
   • Klaudia Matykiewicz
   • Katarzyna Stawarz
   • Edyta Pieprzyk
  • Klasa VI:
   • Mariusz Pazdan
   • Anna Marosz
   • Agnieszka Janik
  • Klasa VII:
   • Krzysztof Balicki
   • Wioletta Grochot
   • Barbara Jachimczak
  • Klasa VIII:
   • Anna Marczak
   • Teresa Grochot
   • Magdalena Ochońska