Rada Rodziców

 • Prezydium Rady Rodziców

  • Krzysztof Balicki – przewodniczący
  • Ewelina Korcyl – z-ca przewodniczącego
  • Mariusz Pazdan – sekretarz
  • Katarzyna Popielawska – skarbnik

 

 • Trójki klasowe:

  • Oddział przedszkolny:
   • Julia Kamer
   • Małgorzata Baś
  • Klasa I:
   • Joanna Teler-Waryan
   • Anna Jachimczak-Grzywa
   • Łukasz Famielec
  • Klasa II:
   • Maciej Burdacki
   • Łukasz Czop
   • Katarzyna Ziobro
  • Klasa III:
   • Katarzyna Skoś
   • Małgorzata Kapusta
   • Katarzyna Popielawska
  •  Klasa IV:
   • Anna Koczwara
   • Aneta Kałuża
   • Katarzyna Szeląg
  • Klasa V:
   • Małgorzata Tontor
   • Urszula Hajduk
   • Anna Dziuba
  • Klasa VI:
   • Beata Gonkiewicz
   • Paweł Wolsza
   • Iwona Dudek
  • Klasa VII:
   • Mariusz Pazdan
   • Aneta Kałuża
   • Anna Koczwara
  • Klasa VIII:
   • Krzysztof Balicki
   • Barbara Jachimczak
   • Agnieszka Miciak