Ślubowanie 2023

     W dniu    16 października 2023r.  od samego rana w naszej szkole panowała uroczysta atmosfera. Uczniowie klasy pierwszej, ubrani  w galowe stroje,  wraz z Rodzicami przybyli do szkoły, by złożyć uroczystą przysięgę i zostać przyjętym w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Bodzanowie.

     O godzinie 9.00 wszyscy uczniowie  wraz z gronem pedagogicznym spotkali się na sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Grażyna Skóra, która powitała przybyłych do nas gości: Panią Wójt Renatę Gawlik, Panią Kierownik GZOSiP – Agnieszkę Fliśnik, Przewodniczącą Rady Rodziców, Panią Katarzynę Popielawską,  Nauczycieli, Rodziców oraz wszystkich uczniów. Podczas swojego wystąpienia  Pani Dyrektor zwróciła się do pierwszoklasistów tymi słowami. „ Rozpoczynacie interesującą podróż, podczas której poznacie nowe wiadomości, ciekawe postacie, nawiążecie przyjaźnie, zdobędziecie doświadczenie i przekonacie się, że możecie w naszej szkole liczyć na ludzi, którzy będą nieść Wam pomoc w każdej sytuacji”. Następnie przypomniała pierwszakom o obowiązkach, które wynikają z bycia uczniem Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Bodzanowie oraz życzyła wielu chwil zadowolenia z własnych osiągnięć,  sukcesów oraz radości.  Podczas przemówienia podziękowała także  Rodzicom za zaufanie do szkoły, pogratulowała wspaniałych dzieci oraz życzyła dobrej współpracy.  Swoje wystąpienie zakończyła słowami skierowanymi szczególnie do pierwszoklasistów, ale inspirującymi do pracy wszystkich uczniów: „ Co wiemy, to mała kropelka, czego nie wiemy, to wielki ocean”.

     Następnie głos zabrał Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Wiktor Zabrzeski. Złożył wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i  uczniom życzenia z okazji 250-tej rocznicy uchwalenia Komisji Edukacji Narodowej. W imieniu całej społeczności uczniowskiej  podziękował gronu pedagogicznemu za trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia.

      W dalszej części spotkania, pierwszoklasiści rozpoczęli występ, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne oraz pochwalili się zdobytą już wiedzą i umiejętnościami. W odświętnych strojach i przepięknych biretach na głowach  najmłodsi pokazali swoje talenty.  Poddani próbie wykazali się znajomość przepisów drogowych, pięknie śpiewali piosenki, recytowali wiersze. Udowodnili też, że są dobrymi przyjaciółmi, a w ich grupie obowiązuje koleżeńskość i są gotowi do pracy. Po zakończeniu części artystycznej nadeszła wreszcie długo oczekiwana chwila. W  niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę,  a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość Rodzicom i Nauczycielom.  Po przyjęciu przysięgi Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia czerwonym ołówkiem.  Postawa pierwszoklasistów, ich zaangażowanie i dobrze przygotowany występ pod opieką wychowawcy Pani Katarzyny Strugały, wywarły ogromne wrażenie i zostały nagrodzone gromkimi brawami.

        Ważnym punktem tej uroczystości było przemówienie Wójta Gminy Biskupice,  Renaty Gawlik, która przypomniała pierwszoklasistom, że od momentu pasowania stali się oni częścią szkolnego społeczeństwa. Zachęciła  ich do pracy, która w przyszłości będzie podstawą do tworzenia nowego lepszego świata. Na koniec życzyła wszystkim  uczniom wielu sukcesów, powodów do radości, odnalezienia przyjaciół w tej szkole oraz  spełnienia się na wielu płaszczyznach intelektualnych i kulturowych.  Bohaterowie tego dnia, Pierwszoklasiści, otrzymali słodki upominek od Pani Wójt.

      Następnie uczniowie otrzymali dyplomy, upominki od Rodziców oraz legitymacje szkolne. Nie obyło się też bez życzeń od starszych kolegów i koleżanek oraz pamiątkowych zdjęć.  Na zakończenie uczniowie wraz z Rodzicami, zaproszonymi gośćmi, Panią Dyrektor udali się na słodki poczęstunek do klasy.

    Wszystkim pierwszakom życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila.

                                                                                                  Wychowawca klasy 1:

                                                                                                  Katarzyna Strugała

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz